Persbericht - jan. 2009

Formtex® verhoogt duurzaamheid beton

Formtex® is een bekistingsfolie die overtollig water en lucht afvoert uit het oppervlak van vers gestort beton. Door verwijdering van het water, wordt de watercementfactor in de betonhuid verlaagd, waardoor de sterkte en duurzaamheid van het bouwdeel toeneemt.

De levensduur van elke betonconstructie is afhankelijk van de weerstand van de huid tegen agressieve invloeden. Deze kunnen de wapening aantasten en de constructie beschadigen. Formtex® draineert de buitenste 20 à 30 mm van het beton waardoor een dicht en duurzaam betonoppervlak ontstaat met een lage water-cementfactor. Een sterk en gelijkmatig oppervlak vertraagt de indringing van mineralen en zouten, lucht, vocht en kooldioxide.

Formtex® is een zogenoemde Controlled Permeability Formliner (CPF-liner). Het gepatenteerde vlies (non-woven) wordt vervaardigd uit fijne polypropyleen- vezels door de Deense fabrikant Fibertex A/S. Formtex® is op rol leverbaar in verschillende lengten en breedten.

CPF-liners worden onder meer gebruikt bij het vervaardigen van onderdelen van bruggen en tunnels, rioolwaterzuiveringsinstallaties, drinkwater- opslagreservoirs en maritieme constructies.

Formtex® wordt op Nederlandse markt gebracht door Arcas Trading BV. Op de website van het bedrijf (www.arcas.nl) vindt u nadere informatie over Formtex® en koppelingen naar technische rapporten en certificaten.

- Einde persbericht -

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Tekst en bijbehorende afbeeldingen:

terug naar persberichten