productnieuws 07 september 2023

Correctie wrijvingscoëfficiënt in RTD 1012 versie 1.1

Eind juni publiceerde Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) het bericht dat Rijkwaterstaat nieuwe regels heeft opgesteld voor de berekening van de wrijvingsweerstand van rubberen oplegblokken. Het is op het eerste gezicht de belangrijkste wijziging in RTD 1012 versie 1.1. De wrijvingscoëfficiënt wordt nu gebruikt in een toetsing volgens § 5.3.3.6 van EN 1337-3:2005. Uit het PVO-onderzoek naar wandelende opleggingen blijkt dat de formule uit de norm te hoge waarden geeft met name bij een aansluitvlak van beton. Een herziening van de norm laat echter al jaren op zich wachten. Zie ons artikel 'Rekenregels EN 1337-3'.

In de Europese norm wordt de wrijving µe berekend met een factor Kf die voor beton drie maal hoger is dan voor 'andere materialen'. In RTD 1012 versie 1.1 pagina 14 zijn formules opgesteld voor de toetsing van µe bij de minimaal optredende belasting. Dat betekent een aanpassing of uitbreiding van de rekenmodule die wij gebruiken om rubber brugopleggingen te dimensioneren.