productnieuws 30 maart 2017

Handboek opleggingen voor de infrasector

Onlangs heeft het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) de eerste vijf hoofdstukken van het digitale Handboek Opleggingen gepubliceerd. De complete uitgave zal ingaan op het ontwerp, de fabricage, de uitvoering alsmede het beheer en onderhoud. Voor elke fase wordt de relevante theorie behandeld en vertaald naar de praktijk.

Het Handboek biedt actuele informatie voor een ieder die beroepshalve in aanraking komt met brugopleggingen. Aan de navigatie en de overzichtelijkheid - de tekst van het opgevraagde subhoofdstuk bevindt zich buiten beeld - mag ons inziens nog wel wat gesleuteld worden. Dit neemt niet weg dat het handboek een compleet overzicht geeft van alles wat een vakkracht moet weten over het onderwerp.

De publicatie is uitdrukkelijk alleen geschikt voor de infrasector. De informatie sluit niet aan op de praktijk van de B&U-sector. Hier wordt naast "oplegvilt" (een verzamelnaam voor diverse lijnopleggingen) hoogwaardig ongewapend oplegrubber gebruikt dat aanmerkelijk hoger belastbaar is, dan is toegestaan in de infrasector.

PVO is hét kennisplatform voor voegovergangsconstructies en opleggingen in de infrastructuur. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen aan de kwaliteitsverbetering van deze bouwstoffen. PVO geeft vanuit haar expertise voorlichting en fungeert als initiator en klankbord voor richtlijnen en onderzoek.