productnieuws 9 mei 2019

Type 100 vervangt C-10-E

ESZ is bezig het leveringsprogramma ongewapende rubber opleggingen te moderniseren. De aanpassing betekent onder meer dat andere typeaanduidingen worden gebruikt. C-10-E wordt dus geen C-10-F maar "Type 100". Een belangrijke verandering is dat nu zowel in belastingtabellen als in een nog te maken nieuw berekeningsprogramma wordt uitgegaan van ontwerplasten (UGT; Type 100: 14 N/mm²) en niet meer van gebruiksbelastingen (GGT; C-10-E: 10 N/mm²). Dit maakt de advisering makkelijker en wordt in de pas gelopen wat bij brugopleggingen (EN 1337) al vele jaren de praktijk is.

Aanleiding voor de modificatie is het verlopen van de voor de Duitse markt belangrijke Zulassung-certificaten. Deze waren verbonden aan de inmiddels teruggetrokken norm DIN 4141-14.

De typen C-15-E en C-20-E blijven voorlopig - zonder Zulassung - leverbaar naast Type 150 en Type 200. C-10-E wordt uit de markt genomen in verband met een plotselinge sterke prijsverhoging van één van ingrediënten van de rubbermix. Dit bestanddeel zit niet in C-15-E (15 N/mm² GGT) en C-20-E (20 N/mm² GGT).