productnieuws 25 juni 2020

Vasthoud- en geleidingsconstructies

In veelvoorkomende oplegschema's wordt een deel van de opleggingen voorzien van een vasthoud- en/of geleidingsconstructie. Dit zijn de types die worden aangeduid met "vast" en "in één richting beweegbaar". Dit laatste kan zowel in langs- als in dwarsrichting zijn. Vasthoudconstructies vangen horizontaal optredende krachten op als gevolg van bijvoorbeeld wind en remmen. Geleiding zorgt dat de beweging maar één kant op kan. In voorkomende gevallen, denk aan gebrek aan ruimte, worden de "shear keys" als apart onderdeel, dus zonder oplegging, toegepast.

Voor vasthoud- en geleidingsconstructies geldt norm EN 1337 deel 8 "Geleide Opleggingen en Geremde Opleggingen". Als norm EN-1337 van kracht is op een bouwwerk, dan moet de producent over het juiste certificaat beschikken om zo'n constructie met CE-markering te mogen leveren. De Nederlandse titel van de norm is overigens wat misleidend, want een vasthoudconstructie zonder oplegging draagt immers geen verticale belastingen over. De Duitse titel dekt de lading iets beter: Führungslager und Festhaltekonstruktionen.

De foto's op deze pagina tonen aparte vasthoud- en geleidingsconstructies die met CE-markering zijn geleverd door onze fabrikant Schreiber Brücken Dehntechnik.

vorige pagina