Waar Formtex® ?

– Bruggen en tunnels
– Kolommen, liggers, randbalken en
   vangrail
bruggen en tunnels kolommen, liggers, randbalken en vangrail
– Rioolwaterzuiveringsinstallaties
– bezinkingstanks, overstorten en
   duikers
Rioolwaterzuiveringsinstallaties bezinkingstanks, overstorten en duikers
– Drinkwateropslagreservoirs bekisidtingsfolie bij drinkwateropslagreservoirs Formtex bij drinkwateropslagreservoirs
– Dammen, sluizen en maritieme
   constructies
dammen, sluizen en maritieme constructies Formtex bekistingsfolie bij maritieme constructies
– Vooraf vervaardigde betonnen
   elementen
– Brugelementen, elementen waar
   een fijne oppervlaktestructuur
   wenselijk is
Formtex bij fijne oppervlaktestructuren gebruik van bekistingsfolie bij vooraf vervaardigde betonnen elementen