Formtex® bekistingsfolie

Duurzaam beton zonder coating!

Formtex® is een doorlatende folie die als een voering op de bekisting wordt aangebracht. Het materiaal zorgt voor de afvoer van overtollig water en lucht uit het oppervlak van vers gestort beton. Door verwijdering van het water, wordt de watercementfactor (wcf) in de betonhuid verlaagd waardoor de sterkte en duurzaamheid van het bouwdeel toeneemt. Bij gebruik van Formtex kan betonbescherming vaak achterwege blijven.

Formtex® is een zogenoemde Controlled Permeability Formliner (CPF-liner). Het gepatenteerde materiaal wordt vervaardigd uit fijne polypropyleenvezels door het Deense bedrijf Fibertex A/S. Formtex® wordt op exclusieve basis op Nederlandse markt gebracht door Arcas Trading BV.

Lees hier meer over de ervaringen met bekistingsfolie.

Formtex beskistingsfolie
Waarom Formtex®

De levensduur van elke betonconstructie is afhankelijk van de weerstand van de huid tegen agressieve invloeden. Deze kunnen de wapening aantasten en de constructie beschadigen.

Formtex® draineert de buitenste 20 à 30 mm van het beton waardoor een dicht en duurzaam betonoppervlak ontstaat met een lage water-cementfactor. Een dicht, sterk en gelijkmatig betonoppervlak vertraagt de indringing van mineralen en zouten, lucht, vocht en kooldioxide. Hiermee wordt de levensduur van de constructie verlengd.

Formtex doorsnede
Waar Formtex®
 • Bruggen en tunnels
 • Kolommen, liggers, randbalken en vangrail
bruggen en tunnels kolommen, liggers, randbalken en vangrail
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Bezinkingstanks, overstorten en duikers
Rioolwaterzuiveringsinstallaties bezinkingstanks, overstorten en duikers
 • Drinkwateropslagreservoirs
bekisidtingsfolie bij drinkwateropslagreservoirs Formtex bij drinkwateropslagreservoirs
 • Dammen, sluizen en maritieme constructies
dammen, sluizen en maritieme constructies Formtex bekistingsfolie bij maritieme constructies
 • Vooraf vervaardigde betonnen elementen
 • Brugelementen, elementen waar een fijne oppervlaktestructuur wenselijk is
Formtex bij fijne oppervlaktestructuren gebruik van bekistingsfolie bij vooraf vervaardigde betonnen elementen
De voordelen van Formtex®

Het gebruik van Formtex® biedt verschillende voordelen voor betonconstructies.

Langere levensduur algemeen

Formtex® verlengt de levensduur van betonconstructies aanmerkelijk en beschermt de wapening tegen corrosie door verhoging van de weerstand tegen:

 • chloride penetratie
 • carbonatatie
 • waterindringing
 • vorst-dooischade
met en zonder Formtex

Gladdere oppervlaktestructuur (reductie van gietgallen)

Het beton heeft een perfecte ondergrond voor oppervlaktebehandeling

 • Door de verbeterde oppervlaktesterkte is een uitmuntende hechting van verfstoffen en coatings verzekerd. Voorbehandeling, als bijvoorbeeld zandstralen, is niet nodig.

Langere levensduur in agressief milieu

 • De indringing van chemisch agressieve stoffen wordt sterk beperkt.
 • Het gebruik van Formtex® is een uitstekend alternatief voor oppervlaktebehandelingen.

Langere levensduur door hogere slijtweerstand

 • De verbeterde weerstand tegen slijtage maakt het beton beter bestand tegen mogelijke schadelijke invloeden in de omgeving van de kust of door luchtloze reiniging, snelstromend water en mechanische schade.
 • Langere levensduur zonder de de noodzaak van bijkomende oppervlaktebescherming.

Reductie van de groei van micro-organismen

 • Omdat geen chemicaliën meer nodig zijn om bacteriegroei te remmen ontstaat geen verontreiniging van het drinkwater.
 • Door vertraging van de carbonatatie blijft de pH-factor in de betonhuid hoog. De groei van micro-organismen wordt hierdoor gereduceerd.
 • Omdat geen ontkistingsolie hoeft te worden gebruikt is er minder voedselaanbod voor micro-organismen.
 • het dichte en scheurloze oppervlak vermindert bacterie- en algengroei.
De bevestiging van Formtex®

Formtex® is leverbaar in standaard (CPF) en in zelfklevende uitvoering (PSA). Formtex CPF kan op twee manieren op de bekisting worden bevestigd: opspannen en lijmen. De fabrikant geeft de voorkeur aan de laatstgenoemde werkwijze.

Arbeidsduur
Opspannen: Ca. 10 minuten per bekistingselement.
Lijmen: Ca. 5 minuten per m².
Weersomstandigheden
Opspannen: Kan onder alle omstandigheden worden uitgevoerd. Er gelden geen temperatuurrestricties.
Lijmen: Tijdens het lijmen is droog weer noodzakelijk, de temperatuur dient tussen de 10 en 40 °C te liggen.
Bekisting
Opspannen: Omdat het spangereedschap bevestigd dient te worden, is deze methode het meest geschikt bij gebruik van multiplex bekisting.
Optimaal voor gelaagde oppervlakken. Het vlies dient ca. 1 cm per meter te worden opgespannen.
Lijmen: Toepassing op plaatsen waar opspannen niet mogelijk is zoals bij gekoppelde bekistingselementen en gebogen oppervlakken.
Optimaal voor kleine en gebogen oppervlakken. Spuit of rol 50 tot 200 gram lijm per meter op de bekisting.
Hergebruik
Opspannen: Controleer op kleurverschillen. Indien cementslurrie de drainagelaag heeft verstopt kan het doek niet worden hergebruikt.
Reiniging tussen het eerste en tweede gebruik is niet nodig. Breng het het doek zonodig weer op spanning.
Lijmen: Controleer op kleurverschillen. Indien cementslurrie de drainagelaag heeft verstopt kan het doek niet worden hergebruikt.
Reiniging tussen het eerste en tweede gebruik is niet nodig.
hergebruik hergebruik
Formtex® documentatie

Klik hier voor een productdatablad

Bel of mail ons voor toezending van een gratis cd-rom met testrapporten, certifcaten, productinformatie, brochures, animatie en gebruiksaanwijzingen.

Technische rapporten, certificaten en folders

Met behulp van onderstaande koppeling komt u op Engelstalige pagina’s van de website van Fibertex A/S. Hier kunt u Duits- en Engelstalige rapporten, certificaten en technische folders downloaden.

https://www.fibertex.com/business-areas/concrete/documentation

Panel 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
Sub Panel 1
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
Sub Panel 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
vorige pagina
terug naar productenoverzicht