Contactgeluidisolatie

akoestische ontkoppeling van bouwmaterialen

Oplegmateriaal vervaardigd uit synthetisch rubber ten behoeve van de egalisatie van de ondergrond alsmede het op de gewenste plaats overbrengen van verticale belastingen. De eigenschappen van de bouwstof zijn afhankelijk van de rubbersoort. De geadviseerde maximale permanente oplegdruk 1 N/mm².

Er is sprake van contactgeluid als een bouwdeel of bouwconstructie direct mechanisch in trilling wordt gebracht. Het geluid wordt elders in het gebouw waargenomen. Een duidelijk voorbeeld is de geluidoverdracht die ontstaat bij het (klop)boren in beton, maar ook passanten in een trappenhuis brengen de trap in trilling.

Door het bouwdeel akoestisch te ontkoppelen - door middel van de toepassing van het juiste oplegmateriaal - wordt overdracht naar andere constructiedelen sterk beperkt. Het bouwdeel wordt dus wel in trilling gebracht, maar deze trilling wordt door de oplegging niet of nauwelijks doorgegeven aan belendende bouwdelen.

Arcas heeft drie soorten oplegmateriaal in het programma waarmee bouwdelen akoestisch kunnen worden ontkoppeld.

vorige pagina
terug naar productenoverzicht