Profiel oplegging
Profiel oplegging
akoestische oplegging
Profiel oplegging met PS verloren bekisting
met PS
verloren bekisting
Profiel oplegging met minerale wol
met minerale wol

ESZ profieloplegging

Beschrijving

Geprofileerde lijnoplegging.

Toepassing

Akoestische oplegging van betonnen elementen ten behoeve van het op de gewenste plaats overbrengen van verticale belastingen alsmede het opnemen van geringe hoekverdraaiingen en horizontale bewegingen.

Levering

In dikten van 5, 10, 15 en 20 mm in iedere gewenste oppervlaktemaat en op rol in de breedtematen 50, 100, 150 en 200 mm. Het materiaal kan worden voorzien van boorgaten en uitsneden. Ten behoeve van de toepassing bij ter plaatse gestort beton kan de oplegging gecombineerd worden met materiaal dat dienst doet als verloren bekisting. Ter beveiliging tegen brand is ook een combinatie met minerale wol leverbaar.

Documentatie

Productinformatiebladen, dimensioneringstabellen en certificaten zijn te vinden op de website van ESZ.