Viking rubber

Een verzameling van verschillende kwaliteiten synthetisch rubber dat kan worden ingezet als lijnoplegging bij projecten waar geen hoge belastingeisen worden gesteld. Viking rubber is namelijk niet beproefd als oplegmateriaal. De geadviseerde gemiddelde oplegdruk is maximaal 5 N/mm². Dit is vergelijkbaar met een goede kwaliteit vilt. Anders dan vilt kan rubber wel veranderende hoekverdraaiingen en geringe horizontale bewegingen opnemen. Een Viking lijnoplegging zorgt verder voor de egalisatie van de ondergrond en de overdracht van verticale belastingen op de gewenste plaats.

Viking rubbers zijn tot een dikte van 50 mm leverbaar. Bij toepassing als oplegmateriaal adviseren wij echter een maximum van 20 mm. Bij grotere dikten worden de vervormingen te groot ten opzichte van de afmetingen. Het materiaal voldoet dan niet meer aan de uitgangspunten die zijn opgesteld voor oplegmateriaal. Zie ons artikel 'Vormfactor: begrenzing van de oplegdruk'.

De eigenschappen van het materiaal zijn afhankelijk van de soort elastomeer. Op de onderliggende webpagina's vindt u een aantal veelgebruikte soorten synthetisch rubber die kunnen worden toegepast als lijnoplegging. Het is slechts een greep uit de mogelijkheden. Desgewenst zijn ook andere kwaliteiten leverbaar.

Voor meer algemene informatie over rubber kunt u hier het artikel 'Neopreen als toverwoord' downloaden.

terug naar lijnopleggingen