projectnieuws 16 februari 2023

SNAC opleggingen in vernieuwd station Groningen

In de stad Groningen werkt Strukton Civiel sinds 2020 aan de verbouwing van het hoofdstation. Dit spoorwegstation is een van de belangrijkste van Noord-Nederland. Dagelijks stappen nu zo'n 33.000 mensen in, uit of over. In 2030 zal het aantal reizigers naar verwachting toenemen tot 44.000.

Strukton voert de werkzaamheden uit voor opdrachtgever ProRail, de Provincie en de Gemeente Groningen. Het werk bestaat onder andere uit de bouw van een reizigerspassage, een fietsenkelder, meer en langere treinperrons, een nieuw busstation en buschauffeurs- en installatiegebouw, een bustunnel, een fietstunnel en een kiss and ride. Uitgebreide informatie vind u op deze webpagina van ProRail.

Door faciliteiten die in bedrijf moeten blijven, de beperkte beschikbare ruimte en de lastige toegankelijkheid van het bouwterrein is het project is een logistieke uitdaging. Daar leest u meer over op de website van Strukton Civiel.

Arcas is sinds 2021 bij het project betrokken als adviseur en leverancier van opleggingen. Daarbij gaat het voornamelijk om SNAC gewapend rubber brugopleggingen. Naast de 'gewone' types B betreft het glijopleggingen type D en E.