Puntopleggingen

Bouwmateriaal gemaakt van synthetisch rubber dat wordt toegepast op de steunpunten van opgelegde bouwdelen. Belastingen worden met behulp van een puntoplegging geconcentreerd overgebracht op de gewenste plaats. Het gebruik van oplegrubber voorkomt schade bij onnauwkeurigheden tijdens de bouwfase. In de meeste gevallen worden hoge eisen gesteld aan het oplegmateriaal. Arcas en haar toeleverancier beschikken over rekenmodules waarmee het juiste type oplegging kan worden bepaald. Constructeurs kunnen een gratis exemplaar aanvragen.
Vaste puntopleggingen kunnen hoekverdraaiingen en geringe horizontale bewegingen opnemen. Bij grote lengteveranderingen dient te worden gekozen voor een (punt-)glijoplegging.

Puntopleggingen worden op maat geleverd. Bij sommige dikten en typen is ook levering op rol als lijnoplegging mogelijk. Waar gewenst worden sparingen aangebracht.

ESZ type 100 ESZ type c15e ESZ type c20e ESZ type 200
type 100 type C-15-E type C-20-E type 200(-25)
gewapend rubber fosta glijopleggingen ESZ type GLS-P ESZ sepatherm
gewapend rubber Fosta glijopleggingen glijopleggingen GLS-P thermische ontkoppeling