projectnieuws 13 oktober 2022

Strakke tunnelwanden met Formtex bekistingsfolie

Bij het storten van de wanden van tunnels onder de nieuwe Rondweg De Hoven/Zutphen is bekistingsfolie toegepast door Van Spijker Infrabouw. Opdrachtgever Provincie Gelderland schreef het materiaal voor in verband met de slechte betonkwaliteit van de schuine delen bij een eerder project. Na ontkisting bleek dat de zogenoemde CPF-liner zijn werk had gedaan: een mooi glad betonoppervlak zonder gietgallen.

Formtex is een bekistingsfolie die overtollig water en lucht afvoert uit het oppervlak van vers gestort beton. Door verwijdering van het water wordt de watercementfactor in de betonhuid verlaagd, waardoor de sterkte en duurzaamheid van het bouwdeel toeneemt. Formtex wordt onder meer gebruikt bij de productie van bruggen en tunnels, rioolwaterzuiveringsinstallaties, drinkwaterreservoirs en maritieme constructies. Verduurzaming van beton is momenteel actueel en bekistingsfolie past prima in de aanbevelingen van een Nederlands onderzoek naar betonaantasting door mosaangroei. De Britse Concrete Bridge Development Group deed al eerder onderzoek naar de positieve effecten van bekistingsfolie.

Van Spijker Infrabouw uit Meppel is een in 1980 opgericht familiebedrijf. Onder leiding van de derde generatie presenteert de onderneming zich anno 2022 als innovatieve totaalbouwer van infrastructurele projecten zoals kunstwerken, wegen, tijdelijke bruggen en beschoeiingen. Ook betonreparatie en -onderhoud horen tot het dienstenpakket.